Radość w Wyborze

PRZEWÓZ BAGAŻU REJESTROWANEGO:
Ubezpieczenia- turystyka informacje nt. bagażu

 • Waga Bagażu Rejestrowanego przysługująca każdemu pasażerowi w ramach opłaconego przelotu wynosi maksymalnie 20 kg. (w niektórych liniach lotniczych 15 kg, prosimy sprawdzić w biurze podróży przed wylotem)
 • Maksymalny ciężar pojedynczej sztuki bagażu, nie może przekroczyć 32 kg.  

DODATKOWY BAGAŻ BEZ OPŁAT

 • Wózek inwalidzki,
 • Wózek dziecięcy.

BAGAŻ PODRĘCZNY

 • Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu w kabinie dla pasażerów. Waga bagażu podręcznego na osobę, nie może przekroczyć limitu 5 kg. Zaleca się pasażerom przewożenie w bagażu podręcznym rzeczy wartościowych oraz delikatnych przedmiotów.
 • Pasażerowie mogą przewozić leki i kosmetyki w bagażu podręcznym, jednak podlegają one ograniczeniom. Opakowania powinny być nie większe niż 100 ml, umieszczone w transparentnej plastikowej torbie, o maksymalnej pojemności 1 litra.

DODATKOWE BAGAŻE DOZWOLONE W KABINIE:

 • mała torebka damska,
 • płaszcz, parasol lub laska,
 • aparat fotograficzny, kamera video, lornetka, komputer przenośny,
 • kołyska, gondola lub fotelik do przewożenia niemowlęcia oraz jedzenie dla niemowlęcia na czas trwania lotu,
 • kule i przyrządy ortopedyczne.

SYTUACJA ZAGINIĘCIA LUB USZKODZENIA BAGAŻ LUB OPÓŹNIENIE W DOWOZIE BAGAŻU

 • W razie zagubienia/ zniszczenia lub innych nieprawidłowości w przewozie bagażu, pasażer powinien niezwłocznie zgłosić to do swojego przedstawiciela biura podróży/ przewoźnika.

ODPRAWA PASAŻERÓW
Ubezpieczenia turystyka- odprawa pasażerów

 • Odprawa rozpoczyna się na 2 godziny przed godziną odlotu.
 • Pasażerowie wymagający specjalnej opieki oraz rodzice podróżujący z małymi dziećmi proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie swoich potrzeb personelowi lotniska, z uwagi na wydłużone procedury specjalne i procedury bezpieczeństwa.
 • Pasażerowie, którzy nie pojawią się przy stanowisku odprawy w  wyznaczonym czasie, mogą nie być przyjęci na pokład samolotu.
 • Wszyscy Pasażerowie, łącznie z dziećmi i niemowlętami, muszą przedstawić podczas odprawy pasażerskiej ważny, oficjalny dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem. 

Przed wyjazdem

GODZINY ODLOTÓW I PRZYLOTÓW

Ubezpieczenia turystyka godziny przylotówDzień odlotu i powrotu wlicza się w całkowity czas trwania imprezy turystycznej. Godziny przelotu ustalane są przez przewoźnika w porozumieniu z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Mogą one ulec zmienie w stosunku do rozkładu lotów zawartego na stronie internetowej. W takim przypadku prosimy o wyrozumiałość. Wszystkie firmy starają się przestrzegać podanych godzin wylotów i przylotów. Czasem jednak nie da się uniknąć opóźnień. Przyczyny mogą być różne: niekorzystne warunki pogodowe, wzmożony ruch lotniczy, konieczne prace konserwacyjne, usterki techniczne. W takich wypadkach bezpieczeństwo jest ważniejsze niż punktualność. Do zmian godzin wylotu może dojść nawet na kilka godzin przed planowanym wylotem. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian Klienci będą niezwłocznie informowani.

PASZPORT, WIZA, OPŁATA TURYSTYCZNA:

Ubezpieczenia turystyka dokumentyDokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy Turcji, Egiptu, Maroka, Tunezji jest paszport i wiza, natomiast do krajów należących do strefy Schengen - Grecja, Hiszpania - dowód osobisty lub paszport. Bułgaria - należąca do Unii Europejskiej dowód lub paszport. Wymagane jest aby dokument był ważny (niezależnie od wieku uczestnika) co najmniej 6 miesięcy po planowanym powrocie do kraju. Czas oczekiwania na paszport wynosi od miesiąca do 6 tygodni. Czas oczekiwania na paszport tymczasowy wydawany małoletnim, którzy nie ukończyli 5 roku życia, wynosi od 3 tygodni do 30 dni. Obywatele polscy, legitymujący się paszportem zagranicznym korzystający z usługi Organizatora, powinni zapoznać się z przepisami wizowymi i paszportowymi kraju docelowego. Podczas podróży paszport lub dowód należy mieć zawsze przy sobie, a nie w bagażu głównym. Paszport ze zdjęciem wymagany jest także dla dzieci i niemowląt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które z przyczyn niezależnych od organizatora nie zostaną przepuszczone przez granicę. Za zgubienie paszportu i innych dokumentów oraz koszty związane z procedurą otrzymania nowych, odpowiada Klient. Jeśli zostanie zgubiony jeden z dokumentów tj. bilet lotniczy lub voucher hotelowy, a wymagane będzie wystawienie nowego dokumentu Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Organizatora lub jego przedstawiciela w celu niezwłocznego wydania duplikatu. Koszt zakupu wizy do Turcji to 20 USD do Egiptu 15 USD. W Katalonii obowiązuje opłata turystyczna, którą klienci wnoszą w recepcji hotelowej podczas kwaterowania.

ODPRAWA NA LOTNISKU:

Zbiórka na lotnisku odbywa się minimum 2 h przed planowanym odlotem. Ponieważ czas na odprawę jest ograniczony prosimy o punktualność. Odprawa biletowo bagażowa kończy się na 40 minut przed planowaną godziną odlotu.

ZAKWATEROWANIE:

Ubezpieczenia turystyka zakwaterowanieNależy liczyć się z tym, iż standard hoteli w niektórych krajach śródziemnomorskich może odbiegać od standardu hoteli w Polsce. Większość hoteli składa się z budynku głównego oraz innych budynków należących do kompleksów. Organizator nie ma wpływu na to w której części obiektu będą zakwaterowani klienci chyba, że jest możliwa opcja kwaterunku przy zakładaniu rezerwacji w systemie. Nadto informujemy, że regiony do których Państwo podróżują są czynne inwestycyjnie co oznacza, że w sąsiedztwie hotelu może występować rozbudowa infrastruktury. Organizator nie odpowiada za działania osób trzecich nie uczestniczących w wykonywaniu usługi.

POZOSTAWIONE RZECZY: UWAGA!

Przed opuszczeniem samolotu, autokaru, pokoju lub hotelu prosimy dokładnie sprawdzić siedzenie, pokój, miejsce pobytu w hotelu, czy nic w nim nie pozostało. Należy dopilnować, aby wszystkie bagaże wniesione oraz zabrane z/do autokaru, który przewiezie Państwa z/na lotnisko lub z/do hotelu. Za rzezcy pozostawione odpowiada Klient. NAPIWKI: Napiwki to tradycja w krajach w których mieszkańcy utrzymują się z turystyki. Wysokość napiwku zależy od Państwa uznania oraz jakości usługi. Zwykle rachunek dla kelnera wynosi 5-10% rachunku. 1-2 USD lub EUR dla boya hotelowego, który pomoże Państwu przenieść bagaże do pokoju hotelowego. 2 USD lub EUR dla pokojóki lub kierowcy hotelowego.

DOKUMENTY PODRÓŻY:

 • Pasażer ma obowiązek posiadać wszystkie dokumenty wymagane podczas jego podróży oraz spełnić wszystkie wymagania, które uprawniają go do wjazdu i wyjazdu z danego państwa, zgodnie z wymogami organów państwowych w kraju początkowym, kraju transferu, tranzytu i kraju docelowym.
 • Podstawowym dokumentem w podróży poza Unię Europejską jest ważny paszport.
 • Pasażer powinien mieć ze sobą także Voucher z biura podróży.
 • Obowiązkiem Pasażera jest posiadanie poprawnych dokumentów (proszę upewnić się co do wizy, dokumentów identyfikacyjnych i innych).

PRZEWÓZ NIEMOWLĄT

 • Dzieci, które w dniu wylotu nie ukończyły drugiego roku życia podróżują bezpłatnie, pod warunkiem, że odbędą podróż na kolanach osoby dorosłej. Z jedną osobą dorosłą może podróżować tylko jedno niemowlę.

PRZEWÓZ DZIECI BEZ OPIEKI DOROSŁYCH:
Ubezpieczenia turystyka przewóz dzieci

 • Dzieci, które w dniu wylotu mają ukończone 5 lat oraz nie ukończyły 12 lub 16-go roku życia (Enter Air) mogą podróżować same na odpowiedzialność wysyłających je opiekunów, pod warunkiem, że na lotnisko w porcie początkowym odprowadza je osoba pełnoletnia, od której Przewoźnik  otrzyma pisemne potwierdzenie na przewidzianym przepisami formularzu, że w porcie docelowym będzie na dziecko oczekiwać inna osoba pełnoletnia. W przypadku niezgłoszenia się osoby odbierającej dziecko, koszty opieki nad dzieckiem ponosi osoba odprowadzająca. Przewoźnik może zażądać przedłożenia dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
 • Dzieci, które w dniu wylotu nie ukończyły 5 roku życia nie mogą w żadnym przypadku podróżować bez opieki ze strony pełnoletniego opiekuna.

PASAŻEROWIE WYMAGAJĄCY SPECJALNEJ OPIEKI:
Ubezpieczenia turystyka pasażerowie niepełnosprawni

 • Niepełnosprawni: Powinni poinformować Agenta Podróży i Przewoźnika w momencie rezerwacji jeśli będa potrzebować specjalnej opieki.
 • Pasażerowie niepełnosprawni mają obowiązek zgłosić sie do Odprawy Pasażerskiej nie później niż 90 minut przed planowanym czasem wylotu.
 • Przewoźnicy dopuszczają możliwość przewozu psów –przewodników dla osób niepełnosprawnych w kabinie pasażerskiej
 • Kobiety w ciąży: Kobiety do 35 tygodnia ciąży  mogą podróżować samolotem, po przedstawieniu przez podróżującą kobietę zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zaawansowanie ciąży oraz brak przeciwwskazań związanych z podróżą samolotem.
 • Podróż kobiet w ciąży po 35 tyg. jest zabroniona.

TRANSPORT ŻYWYCH ZWIERZĄT:
Ubezpieczenia turystyka transport zwierząt

 • Jedynie zwierzęta domowe mogą być przyjęte do przewozu jako Bagaż Rejestrowany. Zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich kontenerach wraz z żywnością oraz zaopatrzone w ważne świadectwa weterynaryjne dotyczące stanu zdrowia i szczepień, zezwolenia na wjazd i inne dokumenty wymagane przez organy państwa, w którym ma nastąpić koniec podróży oraz organy państw tranzytowych.
 • Przewóz zwierząt do 5 kg dozwolony jest na pokładzie, w specjalnych, do tego celu przeznaczonych klatkach (wymagane wymiary: 45 × 35 × 23 cm), które każdorazowo muszą być akceptowane przez Przewoźnika, wraz ze wszelkimi niezbędnymi zaświadczeniami i dokumentami. Obowiązkiem pasażera jest zapewnienie klatki i stosownych dokumentów.
 • Przyjęte do przewozu zwierzę domowe wraz z kontenerem i żywnością nie jest włączone do limitu bagażu bezpłatnego, lecz stanowi nadwyżkę bagażową, za którą pasażer płaci w oparciu o obowiązujące stawki.

PALENIE NA POKŁADZIE SAMOLOTU:


Ubezpieczenia turystyka zakaz palenia na pokładzieW trakcie wszystkich lotów obowiązuje zakaz palenia. 

UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PODCZAS LOTU:
Ubezpieczenia turystyka sprzęt elektroniczny

 • Wszystkie sprzęty elektroniczne transmitują fale elektromagnetyczne, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie niektórych urządzeń z wyposażenia samolotu.
 • Jeśli Pasażer nie jest pewien czy może użyć swojego urządzenia, proszony jest o zasięgnięcie informacji u obsługi lotu.

enerylandia1

Wyszukaj

Ubezpieczenia- Turystyka. Ruda- Śląska Bykowina ul. Brygadzistów 3A; tel. 32 240 84 00 e-mail: ut.biuro@gmail.com

Copyright © 2013. All Rights Reserved.